دفترچه راهنما

ردیف تجهیزات لاستیک درآر دریافت فایل
1 لاستیک درآر Turbo1 دریافت فایل
2 لاستیک درآر Turbo3 دریافت فایل
3 لاستیک درآر Turbo Truck دریافت فایل
ردیف تجهیزات بالانس چرخ و روکار دریافت فایل
1 Smart 1 New بالانس چرخ دریافت فایل
2 Smart 2 Newبالانس چرخ دریافت فایل
3 Smart 3 بالانس چرخ دریافت فایل
4 Bella D , Balla C بالانس چرخ دریافت فایل
5 OWB_800 بالانس روکار دریافت فایل
ردیف تجهیزات جک دو ستون دریافت فایل
1 HTL 352,HTL 353,HTLB 352,HTLB 353 جک دو ستون هیدرولیک دریافت فایل
2 HTL 400,HTL 500 جک دوستون هیدرولیک دریافت فایل
3 MTL 301 , MTL B 30 , MTL 302 , MTL B 302 جک دو ستون ماردون دریافت فایل
ردیف تجهیزات جک قیچی دریافت فایل
1 HDSL 352 جک قیچی دریافت فایل
2 HDSL402,ASSO40-D جک قیچی دریافت فایل
3 HSL450 جک قیچی دریافت فایل
4 HSL 502,HSL 503,HSL 505 جک قیچی دریافت فایل
ردیف تجهیزات جک چهارستون و سنگین دریافت فایل
1 HFL 422 جک 4 ستون دریافت فایل
2 HML 720 جک بالابر سنگین دریافت فایل
ردیف تجهیزات شاسی کش دریافت فایل
1 MARK 6 شاسی کش دریافت فایل
2 OPTIMUM-3500 شاسی کش دریافت فایل
ردیف تجهیزات قطعه شور دریافت فایل
1 PW 101قطعه شور دریافت فایل
ردیف تجهیزات تست نور دریافت فایل
1 EASY LUXتست نور دریافت فایل
ردیف تجهیزات نیتروژن ساز دریافت فایل
1 NP 662 نیتروژن ساز دریافت فایل
ردیف تجهیزات معاینه فنی دریافت فایل
1 پلی دیکتور معاینه فنی سواری دریافت فایل
2 پلی دیکتور معاینه فنی سنگین دریافت فایل
3 شبیه ساز دریافت فایل
4 رول تست دریافت فایل
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است