دفترچه راهنما

*** این بخش در حال بروزرسانی است ***

دریافت فایل تجهیزات لاستیک درآر ردیف
Turbo 1 لاستیک درآر 1
Turbo 3 لاستیک درآر 2
Turbo Truck لاستیک درآر 3

 

دریافت فایل  تجهیزات بالانس چرخ و روکار ردیف
Smart 1 New بالانس چرخ 1
Smart 2 Newبالانس چرخ 2
Smart 3 بالانس چرخ 3
Bella D , Balla C بالانس چرخ 4
OWB_800 بالانس روکار 5

دریافت فایل تجهیزات جک دو ستون ردیف
 HTL 352,HTL 353,HTLB 352,HTLB 353 جک دو ستون 1
 HTL 400,HTL 500 جک دوستون 2

دریافت فایل تجهیزات جک قیچی ردیف
 HDSL 352 جک قیچی 1
HDSL402,ASSO40-D جک قیچی 2
HSL450 جک قیچی 3
HSL 502,HSL 503,HSL 505 جک قیچی 4

دریافت فایل  تجهیزات جک چهارستون و سنگین ردیف
 HFL 422 جک 4 ستون 1
HML 720 جک بالابر سنگین 2

دریافت فایل تجهیزات شاسی کش ردیف
MARK 6 شاسی کش 1
OPTIMUM-3500 شاسی کش 2

دریافت فایل تجهیزات قطعه شور ردیف
PW 101قطعه شور 1

دریافت فایل تجهیزات تست نور ردیف
EASY LUXتست نور 1

دریافت فایل تجهیزات نیتروژن ساز ردیف
 NP 662 نیتروژن ساز 1

دریافت فایل تجهیزات معاینه فنی ردیف
پلی دیکتور معاینه فنی سواری 1
پلی دیکتور معاینه فنی سنگین 2
شبیه ساز 3
رول تست 4
فهرست
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com