دفترچه راهنما

ردیفتجهیزات لاستیک درآردریافت فایل
1لاستیک درآر Turbo1
2لاستیک درآر Turbo3
3لاستیک درآر Turbo Truck
ردیفتجهیزات بالانس چرخ و روکاردریافت فایل
1Smart 1 New بالانس چرخ
2Smart 2 Newبالانس چرخ
3Smart 3 بالانس چرخ
4Bella D , Balla C بالانس چرخ
5OWB_800 بالانس روکار
ردیفتجهیزات جک دو ستوندریافت فایل
1HTL 352,HTL 353,HTLB 352,HTLB 353 جک دو ستون هیدرولیک
2HTL 400,HTL 500 جک دوستون هیدرولیک
3 MTL 301 , MTL B 30 , MTL 302 , MTL B 302 جک دو ستون ماردون
ردیفتجهیزات جک قیچیدریافت فایل
1HDSL 352 جک قیچی
2HDSL402,ASSO40-D جک قیچی
3HSL450 جک قیچی
4HSL 502,HSL 503,HSL 505 جک قیچی
ردیفتجهیزات جک چهارستون و سنگیندریافت فایل
1HFL 422 جک 4 ستون
2HML 720 جک بالابر سنگین
ردیفتجهیزات شاسی کشدریافت فایل
1MARK 6 شاسی کش
2OPTIMUM-3500 شاسی کش
ردیفتجهیزات قطعه شوردریافت فایل
1PW 101قطعه شور
ردیفتجهیزات تست نوردریافت فایل
1EASY LUXتست نور
ردیفتجهیزات نیتروژن سازدریافت فایل
1NP 662 نیتروژن ساز
ردیفتجهیزات معاینه فنیدریافت فایل
1پلی دیکتور معاینه فنی سواری
2پلی دیکتور معاینه فنی سنگین
3شبیه ساز
4رول تست
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است