آدرس :

البرز ، گرمدره ، بزرگراه شهید لشکری ، کیلومتر 25 جاده مخصوص کرج

دفتر مرکزی فروش :

36101390-(26)98+

ایمیل :

info@parizanbazar.ir

خدمات پس از فروش :

36101380-1-(26)98+

با ما در شبکه های اجتماعی در ارتباط باشید:

آدرس :

البرز ، گرمدره ، بزرگراه شهید لشکری ، کیلومتر 25 جاده مخصوص کرج

تلفن :

3652518-(233)98+
3652517-(233)98+