بلوک تصادف

  • بلوك تصادف به عنوان يك مانع ثابت براي تست هاي تصادف عمل مي كند و داراي 3 حالت مختلف مي باشد كه با توجه به نوع عمليات تست مي توان از آنها استفاده نمود.
توضیحات
  • انواع بلوك تصادف :
  1. بلوك تصادف ثابت (از اين بلوك مي توان براي تست تصادف خودروي سواري يا كاميون استفاده كرد و هر سمت آنرا به موانع ثابت مختلفي مجهز نموده و خودرو از هر سمت با توجه به نوع تست با مانع برخورد نمايد)
  2. بلوك تصادف چرخشي (بلوك تصادف چرخشي با بلوك تصادف ثابت يكي بوده و تنها تفاوت آنها چرخش حول يك محور عمودي مي باشد كه مي توان تمام سناريوهاي تصادف را فقط در يك مسير با چرخش و جابه جا نمودن طرفين بلوك انجام داد و در زمان انجام تست صرفه جويي نمود)
  3. بلوك تصادف متحرك (انعطاف پذيرترين نوع بلوك تصادف، بلوك تصادف متحرك مي باشد كه مي توان آنرا از طريق كنترل از راه دور بصورت خطي در امتداد يك خط ثابت به جلو يا عقب حركت داد لذا مي توان سناريوهاي مختلف تست تصادف را در فضايي بسيار محدود اجرا نمود)
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است