تاریخچه

50سال سابقه
پاریزان در گذر زمان
محصول پاریزان در گذر زمان

برای دانلود تاریخچه فعالیتی پاریزان صنعت در طول این 50 سال میتوانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است