درباره ما

شركت پاريزان صنعت درسال 1353 با نام پاراشين و با مأموريت واردات تجهيزات
تعميرگاهي تأسيس گرديد. شركت پاراشين فعاليت توليد تجهيزات تعميرگاهي را
در سال 1361 آغاز و از سال 1367 به شركت پاريزان صنعت تغيير نام يافت .
شركت پاريزان صنعت درسال هاي بعدي با خريد شركت جنرال تولز و تأسيس
شركتهاي خودروآزماسنجش ، گسترش خدمات پاريزان صنعت در ايران و شركت
Boltech در ايتاليا و ثبت برند ايتاليايي تبديل به يك گروه ( هلدينگ ) گرديد .
امروز گروه پاريزان صنعت در زمينه طراحي وتوليد ، واردات و صادرات كليه تجهيزات
تعميرگاهي ، نظافتي ، ابزارآلات ، بالانس صنعتي و مواد شوينده در ايران پيشگام است .

شركت پاريزان صنعت پس از20 سال سابقه شعار قديمي خود
آينده در تصاحب پيشگامان فن آوري نوين
را تغيير داده و اعتقاد دارد كه :

كيفيت ، انعطاف پذيری و اعتماد

1 ) هيچگاه كيفيت را فداي قيمت نخواهد نمود .
2 ) سرعت تغييرات در جهان وصف ناپذير است و پاريزان صنعت بايستي با حداكثر
انعطاف پذيري پاسخگوي نيازهاي جديد مشتريان باشد .
3 ) موفقيت گروه پاريزان صنعت در كسب اعتماد مشتري با ارائه سرويس و محصول با
كيفيت مي باشد .

فهرست
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com