موانع تصادف

  • در تست هاي تصادفات بمنظور ايجاد برخورد با خودرو از روبرو و يا برخورد از جانب، از موانع تصادف استفاده مي گردد كه هم بصورت ثابت و هم متحرك ساخته مي شوند كه نسبت به نوع تست از آنها استفاده مي گردد.
  • اين موانع از آلومينيوم هاي فشرده به شكل لانه زنبوري ساخته و طراحي شده اند كه جهت انجام تست هاي متعدد شبيه سازي شده اند.
توضیحات
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است