ماشين زيركوب-بالاست-ريل گذار و اصلاح ريل

محصول كشور :  Autech دانمارک

 • ثبت ابعاد هندسي ريل هاي راه آهن
 • مخزن ذخيره بالاست
 • برس هايي جهت نظافت بست هاي ريل
 • ابزار جا به جا كردن و فرم دهي بالاست مسير ريلي
 • تجهيز آب پاشي بر روي بالاست

شركت پاريزان صنعت انواع اين دسته از ماشين آلات اروپايي را جهت صنعت ريلي تامين مي نمايد.

توضیحات
 • انواع ماشين زيركوب و اصلاح ريل جهت شرايط كاري خاص و نيازمندي هاي متفاوت راه آهن قابل ارائه مي باشند.
 • ماشين هاي بازرسي جهت بررسي زيرساخت مسير ريل مي باشند.
 • ماشين آلات اصلاح ريل قابل استفاده در راه آهن و مترو و حتي مسيرهاي منحني با قوس بسيار كوچك مي باشند
 • انواع ماشين بالاست جهت بارگذاري ريل هاي راه آهن و تراورس و خط گذاري قابل ارائه هستند.
 • اين ماشين ها با دقت و عملكرد بسيار بالا به منظور ساخت مسير ريلي جديد استفاده مي شوند
 • ماشين بازسازي پروفيل ريل جهت تعويض انواع ريل هاي معيوب با دقت و كارايي بسيار بالا بكار مي روند
 • ماشين آلاتي جهت جمع آوري بالاست، بازيافت و پخش مجدد بالاست روي ريل و تراورس قابل ارائه مي باشد
 • ارائه انواع ماشين هاي زيركوب جهت اصلاح زيرساخت مسير راه آهن، براساس فناوري زيركوبي دوار با فركانس بالا و مطابق نياز كاربر امكان پذير است
 • امكان كنترل از طريق يك صفحه نمايش لمسي و يك اهرم كنترلي چند منظوره وجود دارد
 • اندازه گيري بر مبناي سيستم ليزري و با روش كنترل نوري با دقت بسيار بالا انجام مي شود
 • امكان كاربري بر روي ريل هاي مستقيم و منحني نيز وجود دارد
 • با توسعه مسير ريلي كشور و ايجاد خط هاي راه آهن بيشتر، نياز به اين ماشين آلات روز به روز افزايش مي يابد
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه

نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است