سیستم کمک راننده اتوماتیک

  • تجهيزات سيستم ADAS بمنظور كاليبره نمودن تجهيزات كمك راننده طراحي و ساخته شده است تا كارايي و دقت سنسورهاي خودرو را اندازه گيري و از صحت كاركرد درست آنها اطمينان حاصل نمايد.
توضیحات
  • اغلب تصادفات جاده به دلیل اشتباهات انسانی رخ می دهد. در نتیجه سیستم های پیشرفته همیار راننده با هدف خودکار شدن و تقویت سیستم های ایمنی خودرو توسعه یافتند. امروزه ثابت شده است که سیستم های خودکاری که با ADAS به خودروها راه یافته اند توانسته اند که کشته های سوانح جاده ای را با جبران اشتباهات انسانی کاهش دهد.
  • ویژگی های امنیتی این سیستم به این منظور طراحی شده اند که با ارائه فناوری های که خطرات احتمالی را به راننده هشدار می دهد یا در اختیار گرفتن کنترل خودرو در زمان لازم از وقوع تصادفات جلوگیری کنند. ویژگی های انطباقی هم می تواند سیتسم هایی مانند خودکار شدن سیستم روشنایی خودرو، کروز کنترل، ترمز خودکار، هشدارهای ترافیکی و ناوبری، اتصال به تلفن های هوشمند، آگاه سازی راننده درباره خودروهای دیگر یا خطرات احتمالی، سیستم هشدار تغییر خط جاده و نمایش نقاط کور راننده را شامل شود.
  • متاسفانه اغلب حوادث رانندگی در جاده ها به دلیل اشتباهات انسانی رخ مید هد که منجر به نتایج غیرقابل جبران می شود .در نتیجه سیستم های دستیار راننده توانسته اند تا حد بسیار زیادی این نوع حوادث را کاهش دهند.
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است