دستگاه تست شوک گرمایی و دمای مازاد

تماس تلفنی با کارشناس

توضیحات
از دستگاه شوك گرمايي و دماي مازاد بمنظور تست باتري خودروهاي الكترونيكي استفاده مي گردد. جهت اطمينان از عملكرد صحيح باتري در دماهاي مختلف، باتري ها را از رنج دمايي بسيار پايين تا رنج دمايي بسيار بالا در محفظه تست ايمن قرار مي دهند تا تغییرات ناگهانی دمای مايع داخل باتري را اندازه گيري نمايد.
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است