دستگاه تست حفاظت اتصال کوتاه

تماس تلفنی با کارشناس

توضیحات
از دستگاه تست اتصال كوتاه جهت آزمايش و بررسي عكس العمل باتري خودروهاي الكتريكي در مقابل ايجاد اتصال كوتاه در مدار و برآورد ايمني باتري در برابر انفجار و اشتعال استفاده مي گردد.
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است