دستگاه تست حفاظت اتصال کوتاه

  • از دستگاه تست اتصال كوتاه جهت آزمايش و بررسي عكس العمل باتري خودروهاي الكتريكي در مقابل ايجاد اتصال كوتاه در مدار و برآورد ايمني باتري در برابر انفجار و اشتعال استفاده مي گردد.
توضیحات
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است