دستگاه تست ارتعاش

  • از دستگاه تست ارتعاش بمنظور آزمايش و بررسي ارتعاش هاي وارده به باتري در هنگام حركت خودرو در سطح جاده ها استفاده مي گردد.اين دستگاه با ايجاد شبيه سازي ارتعاشات جاده در سه محور مختلف شرايط تست جاده اي را بروي باتري ها را محيا مي كند.
  • محفظه قرارگيري باتري ها جهت تست ارتعاش در مقابل انفجار و اشتعال كاملا ايزوله و ايمن مي باشد.
توضیحات
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است