تجهیزات کالیبره آدمک

  • با توجه به اينكه نتايج بدست آمده از سنسورهاي نصب شده در آدمك ها بسيار مهم و حياتي مي باشد مي بايد از عملكرد صحيح اين تجهيزات و سنسورها اطمينان حاصل نمود لذا جهت كاليبره نمودن آدمك ها از تجهيزات و دستگاه هاي ذيل استفاده مي گردد.
  • پاندول تست ضربه به سينه
  • پاندول تست ضربه به گردن
  • دستگاه تست ضربه به سر
  • پاندول تست ضربه به زانو
  • دستگاه تست ضربه به دنده ها
  • پاندول تست ضربه به پا
  • دستگاه تست انعطاف پايين تنه
  • دستگاه تست انعطاف بالا تنه
توضیحات
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است