تجهیزات هیدرولیکی سیستم حرکت

  • تجهيزات هيدروليكي سيستم حركت تست تصادف جهت رانش و به حركت درآوردن خودرو استفاده مي شود كه شامل اجزاي زير مي باشد:
  1. پمپ هيدروليكي
  2. كابل هاي كشنده هيدروليكي
  3. ترمز ديسكس هيدروليكي
  4. شلنگ ها و رابط هاي هيدروليكي و…
توضیحات
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است