تجهیزات نمونه برداری تست آلایندگی

تماس تلفنی با کارشناس

توضیحات
جهت اندازه گيري ميزان گازهاي خروجي از خودرو نياز به تجهيزات خاصي مي باشد كه با توجه به اصل CVS، در طول ازمایش کل جریان اگزوز موتور با هوای محیط رقیق می شود و سپس کل جریان مخلوط توسط PDP (پمپ جابجایی مثبت) جهت نمونه برداري جريان حجم ثابت انتقال داده مي شود.
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است