تجهیزات ضربه زننده وزنی

تماس تلفنی با کارشناس

توضیحات
اين دستگاه بوسيله نيروي وزن و ارتفاع تست ضربه را انجام داده و ميزان وزن حامل ضربه زننده قابل تنظيم مي باشد و مي توان با توجه به ميزان ارتفاع و وزن تست ها و نتايج متعددي را بدست آورد.
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است