تجهیزات تست مقاومت صندلی

  • در هنگام تصادف و يا برخورد خودرو با يك مانع يكي از مهمترين معيارها قابليت ايمني، اطمينان، دوام و راحتي صندلي راننده و سرنشين ها مي باشد كه بوسيله تجهيزات تست صندلي بررسي و اندازه گيري مي گردد.
توضیحات
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است