تجهیزات الکترونیکی سیستم حرکت

تجهيزات الكتريكي سيستم حركت تست تصادف جهت رانش و به حركت درآوردن خودرو استفاده مي شود كه شامل اجزاي زير مي باشد:

  • موتور الكتريكي
  • كابين فرمان
  • قاب محرك با شفت محرك
  • پيش كشنده كابل هيدروليك و…
توضیحات
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است