تجهیزات الکترونیکی سیستم حرکت

تماس تلفنی با کارشناس

توضیحات
تجهيزات الكتريكي سيستم حركت تست تصادف جهت رانش و به حركت درآوردن خودرو استفاده مي شود كه شامل اجزاي زير مي باشد:
  • موتور الكتريكي
  • كابين فرمان
  • قاب محرك با شفت محرك
  • پيش كشنده كابل هيدروليك و…
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است