تجهيزات امدادي re-railing

ساخت شرکت : quiri محصول کشور فرانسه

  • این تجهيزات امداد هيدروليكي، جهت جابجايي واگن يا لكوموتيو خارج شده از خط استفاده می شوند و آنها را به خط  باز می گرداند
  • بيشتر در ماشين هاي امداد و نجات لحاظ مي شوند
  • اين تجهيزات امدادي قابليت کنترل دقیق بر روی کلیه عملیات امداد را از طریق سیستم فشار هیدرولیک دو منظوره دارند.
  • این تجهیزات امداد و نجات دارای طول عمر بالا و مقاوم در برابر خوردگي هستند.
  • در تجهيزات امدادي re-railing قابليت كنترل سرعت پایین آمدن بار برداشته شده از طریق شيرهاي کنترل فشار وجود دارد
  • در صورت قطع یا ترکیدگی شلنگ ها، شیرهای نگهدارنده، بار بلند شده را نگه مي دارند.
  • از وارد آمدن فشار مستمر بر شلنگ ها تا زمانی که وسیله نقلیه ريلي يا بار بلند شده بر روی جک قرار بگيرد، جلوگيري مي كنند
  • ريريلينگ داراي شیرهای ایمنی جهت حفظ ايمني در زمان بارگذاري بيش از حد در هر شرایط عملیاتی مي باشد

شركت پاريزان صنعت اين محصول را در كنار سايز تجهيزات امداد و نجات صنعت ريلي ارائه مي نمايد

توضیحات
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است