آدمک تست

  • آدمک‌های تست تصادف واکنش انسان به ضربه‌ها، شتاب‌ها، انحرافات، نیروها و ممان‌های اینرسی ایجاد شده در هنگام تصادف را شبیه‌سازی می‌کنند. آدمك هاي تست تصادف بر اساس شکل، وزن و مفصل بندی بدن انسان طراحی شده است. صدها حسگر و مبدل در بدن اين آدمك ها طراحي و جاسازي شده است كه داده‌های نجات‌بخش را در اختیار مهندسان تست ایمنی قرار می‌دهند و نیروهای فیزیکی دقیق اعمال شده بر هر قسمت از بدن را در یک رویداد تست تصادف اندازه‌گیری می‌کنند.
توضیحات
کاتالوگ
دفترچه راهنما
نقشه
نظرات
بدون پاسخ
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است