بالابر و تجهیزات جابه جایی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است