قرارداد PM

(نمایندگی / مرکز معاینه فنی / تعمیرگاه)

(نمایندگی / مرکز معاینه فنی / تعمیرگاه)

شرح تجهیزات مورد درخواست PM
  • پس از تكميل فرم فوق كارشناس شركت پاريزان صنعت جهت بازديد از تجهيزات مراجعه مي نمايند.
  • پيش قرارداد pm جهت تاييد پس از بازديد براي مشتري ارسال خواهد شد .
  • در صورت توافق، قرارداد تعميرات و نگهداري تجهيزات منعقد خواهد شد.
فهرست
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com