گواهینامه ها و افتخارات

دانش بنیان

گواهینامه دانش بنیان

در 5 گروه محصولات انواع جک های بالابر خودرویی و ریلی , انواع تجهیزات معاینه فنی و بالانس صنعتی … 

استاندارد

گواهینامه استاندارد ایران

در تولید انواع جک های بالابر خودرویی و ریلی

حمایت حقوق مصرف کنندگان

لوح تقدیر

 حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

گواهینامه Iso

گواهینامه ISO

9001-2015

گواهینامه کالیبراسیون 17025

گواهینامه

 کالیبراسیون 17025

کارآفرین برتر

لوح تقدیر

کارآفرین برتر ایران 

گواهی ثبت اختراع

گواهینامه

ثبت اختراع بالانس صنعتی

گواهینامه Iso

گواهینامه ISO

10002-2018

واحد تحقیق و توسعه

پروانه

واحد تحقیق و توسعه وزارت صنایع

گواهینامه ISO

گواهینامه ISO

10004-2018

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است