برنامه نوروزی خدمات و کالیبراسیون 1403

ضمن تبریک سال نو 1403 خورشیدی خدمت شما دوستان و همراهان مجموعه پاریزان صنعت برنامه خدمات رسانی و کالیبراسیون دستگاه ها در ایام نوروز به صورت ذیل خدمتتان ارائه میگردد .

دانلود برنامه نوروزی 1403 خدمات و کالیبراسیون 

برنامه نوروزی 1403 پاریزان

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است