برنامه نوروزی خدمات و کالیبراسیون 1402

ضمن تبریک سال نو 1402 خورشیدی خدمت شما دوستان و همراهان مجموعه پاریزان صنعت برنامه خدمات رسانی و کالیبراسیون دستگاه ها در ایام نوروز به صورت ذیل خدمتتان ارائه میگردد .

 

دانلود برنامه نوروزی 1402 خدمات و کالیبراسیون 

برنامه نوروزی 1402

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است